Vážení klienti,
s potěšením Vám oznamujeme, že od pondělí 4.5. opět ordinujeme v ambulanci, samozřejmě za dodržení všech hygienických opatření. Objednávejte se prosím telefonicky u svého logopeda.
Těšíme se na Vás,
Vaše logopedky

K. Finkesová 603 335 780
E. Netopilová 731489 072
L. Krčková 736 258 050
E. Procházková 733 533 339
I. Kopecká 737 115 906

Naše logopedické ambulance

Ambulance Bučovice

ulice Sovětská 912 (poliklinika)
Telefon:  736 258 050

Ordinační hodiny:
út 8:00 - 17:30
st 10:00 - 17:30


Nabízené služby

Pro klienty logopedické ambulance
Terapie imobilních pacientů v domácím prostředí. Pouze na výslovné doporučení ošetřujícího lékaře.

Mgr.et Bc. Klára Berková

logoped ve zdravotnictví
Telefon: +420 736 258 050

Vzdělání

2013 - dosud Specializační příprava v oboru klinická logopedie

2007 - 2011 Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta
obor: Logopedie – magisterské studim

2004 – 2008 Bc. Univerzita  Hradec Králové Pedagogická fakulta
Specializace v pedagogice – Učitelství pro MŠ

2000 – 2004 Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo

Kvalifikace

 • logoped ve zdravotnictví (ve specializační přípravě pro obor klinická logopedie)
 • magistr v oboru Logopedie
 • bakalář v oboru Učitelství pro mateřské školy

Praxe

2013 - dosud
Ambulance klinické logopedie Bučovice a Slavkov u Brna - logoped

2011 – 2012
Soukromá klinika LOGO - logoped

2011 - 2012
Vedení kroužku Hlásky-hrátky

2010 – 2011
Asistent v kroužku Myofunkční terapie

2010
FN Olomouc – Oddělení klinické logopedie

2008 – 2010
Asistent v Centru pomoci handicapovaných při Univerzitě Palackého, Olomouc

2008 – 2010
asistent Centrum pomoci handicapovaných při Univerzitě Palackého v Olomouci

Kurzy a semináře

 • 2016 Poruchy autistického spektra
 • 2016 Vývojová dysfázie
 • 2016 Dyslálie
 • 2016 Neodkladná první pomoc pro nelékařské pracovníky ve zdravotnictví
 • 2016 Specializační kurz v klinické logopedii – základní kmen
 • 2016 Afaziologie A – Základy klinické afaziologie
 • 2015 Afázie 1
 • 2015 Afázie 2
 • 2015 Neurologie pro klinické logopedi
 • Dysfagie
 • Využití alternativní komunikace ve speciální pedagogice a logopedii

Účast na konferencích

 • Mezinárodní den porozumění koktavosti

Jazyky

Anglický jazyk - aktivní středně pokročilá
Německý jazyk - aktivní středně pokročilá
Český znakový jazyk - absolvován roční kurz

Mgr. Eliška Procházková

logoped ve zdravotnictví

Kvalifikace

 • Základní kmen specializačního vzdělávání v oboru klinická logopedie

Vzdělání

2015 - 2017
Masarykova Univerzita, Pedagogická fakulta
Obor: Speciální pedagogika – logopedie a surdopedie, magisterský titul

2012 - 2015
Masarykova Univerzita, Pedagogická fakulta
Obor: Speciální pedagogika – logopedie, bakalářský titul

Odborné kurzy

 • Klinická neurologie pro klinické logopedy
 • Palatolalie
 • Neurogenní poruchy komunikace u dospělých
 • Vady a poruchy sluchu
 • Specializační kurz v klinické logopedii – základní kmen
 • Poruchy komunikace ve vyšším věku, demence

Kdo jsme

Jsme nestátní zdravotnické zařízení poskytující vysoce kvalifikovanou péči dětem a dospělým s poruchami řeči, sluchu a komunikace. Klademe důraz na osobní a celostní přístup ke každému klientovi. Poskytujeme komplexní vyšetření všech řečových, motorických a kognitivních funkcí na základě kterého stanovíme individuální plán terapie pro každého klienta.

Více o nás

Máte dotaz?

Vyplňte prosím všechna pole. Zpráva byla odeslána, děkujeme.

Co je u nás nového

Zajímavé články, rady a tipy

Vyhlášené výběrového řízení na rezidenční místo v oboru klinická logopedie

Ambulance klinické logopedie, Mathonova 1, 796 04 Prostějov v souladu se zákonem č.96/2004 Sb., v platném znění, a v souladu s vyhláškou č.186/2009 Sb. Vyhlašuje výběrové řízení na rezidenční místo v oboru klinická logopedie

Další články