Vážení klienti,
s potěšením Vám oznamujeme, že od pondělí 4.5. opět ordinujeme v ambulanci, samozřejmě za dodržení všech hygienických opatření. Objednávejte se prosím telefonicky u svého logopeda.
Těšíme se na Vás,
Vaše logopedky

K. Finkesová 603 335 780
E. Netopilová 731489 072
L. Krčková 736 258 050
E. Procházková 733 533 339
I. Kopecká 737 115 906

Logopedické ambulance

pro děti i dospělé
Vybrat ambulanci

S čím vám můžeme pomoci

Diagnostika, poradenství a terapie poruch řeči, komunikace, hlasu a sluchu

Děti

 • dyslalie, opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie,
 • poruchy plynulosti řeči (koktavost, breptavost)
 • myofunkční poruchy, orofaciální poruchy a poruchy polykání
 • hlasové poruchy
 • palatolalie (rozštěpy)
 • poruchy komunikace u dětí poruchami sluchu a zraku
 • dysartrie, verbální dyspraxie
 • mutismus
 • poruchy komunikace u dětí s PAS (autismus)
 • poruchy řeči u dětí s mentální retardací a s kombinovanými vadami
 • specifické poruchy učení - dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie

Dospělí

 • přetrvávající artikulační poruchy
 • poruchy plynulosti řeči (koktavost, breptavost)
 • myofunkční poruchy
 • afázie,dysartrie (stavy po CMP, poúrazové stavy)
 • poruchy řeči v důsledku neurodegenerativních onemocnění
 • dysfagie - poruchy příjmu potravy v důsledku neurologických a neurodegenerativních onemocnění
 • hlasové poruchy
 • poruchy komunikace u dospělých s poruchami sluchu a zraku

Kdo jsme

Jsme nestátní zdravotnické zařízení poskytující vysoce kvalifikovanou péči dětem a dospělým s poruchami řeči, sluchu a komunikace. Klademe důraz na osobní a celostní přístup ke každému klientovi. Poskytujeme komplexní vyšetření všech řečových, motorických a kognitivních funkcí na základě kterého stanovíme individuální plán terapie pro každého klienta.

Více o nás

Máte dotaz?

Vyplňte prosím všechna pole. Zpráva byla odeslána, děkujeme.

Co je u nás nového

Zajímavé články, rady a tipy

Vyhlášené výběrového řízení na rezidenční místo v oboru klinická logopedie

Ambulance klinické logopedie, Mathonova 1, 796 04 Prostějov v souladu se zákonem č.96/2004 Sb., v platném znění, a v souladu s vyhláškou č.186/2009 Sb. Vyhlašuje výběrové řízení na rezidenční místo v oboru klinická logopedie

Další články