Vážení klienti,
s potěšením Vám oznamujeme, že od pondělí 4.5. opět ordinujeme v ambulanci, samozřejmě za dodržení všech hygienických opatření. Objednávejte se prosím telefonicky u svého logopeda.
Těšíme se na Vás,
Vaše logopedky

K. Finkesová 603 335 780
E. Netopilová 731489 072
L. Krčková 736 258 050
E. Procházková 733 533 339
I. Kopecká 737 115 906

Naše logopedické ambulance

Ambulance Jevíčko

Okružní II 261, 56943 Jevíčko

Ordinační hodiny:
po 7:30 - 17:00
út 7:30 - 15:00 (sudý týden)
út 7:30 - 18:00 (lichý týden)


Nabízené služby

Pro klienty logopedické ambulance
Terapie imobilních pacientů v domácím prostředí. Pouze na výslovné doporučení ošetřujícího lékaře.

Pro školská zařízení:
Depistáž- screeningové /orientační/ vyšetření úrovně vývoje řeči u dětí ve školských zařízeních /dle zákona 48/1997/ s následným případným doporučením a zajištěním logopedické péče.
U konzultace a depistáže vždy požadujeme písemný souhlas rodičů nebo zákonných zástupců.

Mgr. Markéta Dufková

klinický logoped
Telefon: +420 607 586 640

Specializace

2008 – 2010 lektorka kurzů Baby Signs - znaková řeči pro batolata

2005 atestační zkouška v oboru klinická logopedie s označením specialisty klinický logoped
– Ministerstvo zdravotnictví České republiky

1998 - 2002 Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta
obor: Logopedie, magisterské studium

1994 – 1998 SPgŠ Boskovice, obor výchovná a humanitární činnost
zakončeno maturitní zkouškou

Kvalifikace

 • 2006 speciální průprava úseku činosti klinická logopedie
 • 2006 registrace
 • 2015 zvláštní kvalifikace K3

Certifikované kurzy

 • 2015 Terapie orální pozice v klinické logopedii
 • 2015 Edukace a reedukace hlasu

Kurzy a semináře

 • 2016 Terapie koktavsoti u starších dětí, mládeže a dospělých
 • 2016 Jak ochránit sám sebe – Marek Herman
 • 2015 Edukace a reedukace hlasu
 • 2015 Terapie orální pozice v klinické logopedii
 • 2015 Pohybem se učíme – neuro-vývojová stimulace ve školní praxi
 • 2014 Afázie II
 • 2011 Integrované stupnice vývoje v logopedické praxi
 • 2010 Kognitivní poruchy a demence
 • 2008 Dyslalie
 • 2004 Základy klinické afaziologie
 • 2004 Vady a poruchy sluchu
 • 2004 Vývojová dysfázie
 • 2004 Hlas
 • 2004 Vyšetřovací testy v klinické logpedii
 • 2003 Afázie
 • 2003 afaziologický seminář


Mgr.et Mgr. Anna Paděrová

Telefon: +420 733 646 478

Specializace

 • Opožděný vývoj řeči
 • Dyslálie, vývojová dysfázie
 • Poruchy plynulosti řeči – koktavost, breptavost
 • Poruchy řeči u kombinovaných vad
 • Orofaciální poruchy
 • Komunikace u poruch vadu a sluchu
 • Afázie a dysartrie

Vzdělání

2015 atestační zkouška v oboru klinická logopedie s označením specialisty klinický logoped – Ministerstvo zdravotnictví České republiky

2010 - 2012 Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta
obor: Pedagogika – sociální práce, KS, magisterské studium

2008 - 2010 Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta
obor: Speciální pedagogika, logopedie, surdopedie, magisterské studium

2007- 2010 Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta
obor: Pedagogika – sociální práce, KS, bakalářské studium

2005-2008 Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta
obor: Speciální pedagogika, logopedie, surdopedie, bakalářské studium

1997 – 2005 Gymnázium Boskovice, zakončeno maturitní zkouškou

Kurzy a semináře

 • 2014 Funkční poruchy hlasu
 • 2014 Neurogenní poruchy komunikace u dospělých
 • 2014 Kochleární implantace u dospělých
 • 2014 Palatolalie
 • 2014 Klinická neurologie pro klinické logopedy
 • Neodkladná první pomoc pro nelékařské pracovníky ve zdravotnictví
 • 2013 Fixovaná koktavost B
 • 2013 Základy zdravotnické legislativy
 • 2012 Základy klinické afaziologie
 • 2012 Vývojová dysfázie
 • 2012 Poruchy hlasu
 • 2012 Vady a poruchy sluchu
 • 2012 Dyslálie
 • 2012 Incipientní koktavost
 • 2012 Afázie I
 • 2012 Afazie II
 • 2012 Afaziologie B
 • 2011 Vyšetřovací testy v klinické logopedii

Zájmy

Turistika, příroda, skauting, tradiční řemesla a stavitelství, četba

Kdo jsme

Jsme nestátní zdravotnické zařízení poskytující vysoce kvalifikovanou péči dětem a dospělým s poruchami řeči, sluchu a komunikace. Klademe důraz na osobní a celostní přístup ke každému klientovi. Poskytujeme komplexní vyšetření všech řečových, motorických a kognitivních funkcí na základě kterého stanovíme individuální plán terapie pro každého klienta.

Více o nás

Máte dotaz?

Vyplňte prosím všechna pole. Zpráva byla odeslána, děkujeme.

Co je u nás nového

Zajímavé články, rady a tipy

Vyhlášené výběrového řízení na rezidenční místo v oboru klinická logopedie

Ambulance klinické logopedie, Mathonova 1, 796 04 Prostějov v souladu se zákonem č.96/2004 Sb., v platném znění, a v souladu s vyhláškou č.186/2009 Sb. Vyhlašuje výběrové řízení na rezidenční místo v oboru klinická logopedie

Další články