Vážení klienti,
s potěšením Vám oznamujeme, že od pondělí 4.5. opět ordinujeme v ambulanci, samozřejmě za dodržení všech hygienických opatření. Objednávejte se prosím telefonicky u svého logopeda.
Těšíme se na Vás,
Vaše logopedky

K. Finkesová 603 335 780
E. Netopilová 731489 072
L. Krčková 736 258 050
E. Procházková 733 533 339
I. Kopecká 737 115 906

Vyhlášené výběrového řízení na rezidenční místo v oboru klinická logopedie

article

Ambulance klinické logopedie, Mathonova 1, 796 04 Prostějov v souladu se zákonem č.96/2004 Sb., v platném znění, a v souladu s vyhláškou č.186/2009 Sb. Vyhlašuje výběrové řízení na rezidenční místo v oboru klinická logopedie

počet rezidenčních míst: 1
Přihlášky lze podat ve lhůtě od 13.5.2019 do 31.5.2019 osobně v ambulanci nebo  písemně /adresa PhDr.Kamila Finkesová Na Okraji 4,796 04 Prostějov/. 
Obálku označte „Výběrové řízení – rezidenční místo v oboru klinické logopedie“. 
Termín výběrového řízení s osobním pohovorem : pondělí 10.6.2019 v 10.00 hod v ambulanci klinické logopedie., Mathonova ul.1, Prostějov
Seznam povinných dokladů dle § 4 odst.2 vyhlášky č.186/2009 Sb. o rezidenčních 

Přihláška do výběrového řízení (příloha č.1)
Osobní dotazník (příloha č.2)
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání ne starší 3 měsíců 
Výpis z Rejstříků trestů ne starší 3 měsíců 
Kopie potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání 
 Přehled odborné praxe 
Kritéria hodnocení: 
 Formální náležitosti 
 Odborné znalosti a dovednost i

Termín vyhlášení výběrového řízení 13.5.2019

Přílohy:

Příloha č. 1 .Přhláška na výběrové řízení

Příloha č.2   Osobní dotazník rezidenta

Kdo jsme

Jsme nestátní zdravotnické zařízení poskytující vysoce kvalifikovanou péči dětem a dospělým s poruchami řeči, sluchu a komunikace. Klademe důraz na osobní a celostní přístup ke každému klientovi. Poskytujeme komplexní vyšetření všech řečových, motorických a kognitivních funkcí na základě kterého stanovíme individuální plán terapie pro každého klienta.

Více o nás

Máte dotaz?

Vyplňte prosím všechna pole. Zpráva byla odeslána, děkujeme.

Co je u nás nového

Zajímavé články, rady a tipy

Vyhlášené výběrového řízení na rezidenční místo v oboru klinická logopedie

Ambulance klinické logopedie, Mathonova 1, 796 04 Prostějov v souladu se zákonem č.96/2004 Sb., v platném znění, a v souladu s vyhláškou č.186/2009 Sb. Vyhlašuje výběrové řízení na rezidenční místo v oboru klinická logopedie

Další články